Výrobní technologie


1. Zpracování dat a detailní prozkoumání problému
      - tvorba modelu z výkresů
      - import modelů téměř v jakémkoli formátu


2. Tvorba programu pro CNC stroje
3. Simulace obrábění
4. Samotná výroba
5. Pro naprostou spokojenost zákazníka kontrola všech rozměrů